Esinzicht privacy statement

EsinZicht, gevestigd aan ‘t Kabel 107 2153MD Nieuw Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.esinzicht.nl ‘t Kabel 107 2153MD Nieuw Vennep 0031611409611. Esther Slingerland is de Functionaris Gegevensbescherming van EsinZicht. Zij is te bereiken via info@esinzicht.nl Persoonsgegevens die wij verwerken: EsinZicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bij correspondentie en telefonisch – Bankrekeningnummer. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Informatie die u zelf aan ons verstrekt. Via de website wordt geen informatie opgeslagen of verzameld. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld neem dan contact met ons op via info@esinzicht.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: EsinZicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Geautomatiseerde besluitvorming EsinZicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EsinZicht) tussen zit. EsinZicht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Outlook. Word. Excel. Allen zijn beveiligd met professionele antivirussoftware, wachtwoord en login, speciaal voor deze doeleinden ontworpen. Tevens vinden hier regelmatig updates van plaats. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: EsinZicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden: EsinZicht verstrekt uitsluitend aan derden met uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming. Dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, EsinZicht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EsinZicht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@esinzicht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan wordt dit persoonlijk bij u nagevraagd door EsinZicht. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EsinZicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: EsinZicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@esinzicht.nl